<div dir="ltr">title says it all<br clear="all"><div><br></div>-- <br><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><p></p><div><div dir="ltr"><p style="padding:0px;margin:0px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:rgb(0,73,150);line-height:18px"><b>Riccardo Rossi<br></b></p><p style="padding:0px;margin:0px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:rgb(120,120,120);font-size:12px;line-height:18px">

PhD, Civil Engineer</p><p style="padding:0px;margin:0px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:rgb(120,120,120);font-size:12px;line-height:18px"><br></p><p style="padding:0px;margin:0px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:rgb(120,120,120);font-size:12px;line-height:18px">member of the Kratos Team: <a href="http://www.cimne.com/kratos" target="_blank">www.cimne.com/kratos</a><br></p><p style="padding:0px;margin:0px"><span style="color:rgb(120,120,120);font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;line-height:18px">Tenure Track Lecturer at Universitat Politècnica de Catalunya, BarcelonaTech (UPC)</span><br>

</p><p style="padding:0px;margin:0px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:rgb(120,120,120);font-size:12px;line-height:18px">Full Research Professor at International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE)</p><p style="padding:0px;margin:0px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:rgb(120,120,120);font-size:12px;line-height:18px">

<br></p><p style="padding:0px;margin:0px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:rgb(120,120,120);font-size:12px;line-height:18px">C/ Gran Capità, s/n, Campus Nord UPC, Ed. B0, Despatx 102</p><p style="padding:0px;margin:0px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:rgb(120,120,120);font-size:12px;line-height:18px">(please deliver post to the porters of building C1)<br></p><p style="padding:0px;margin:0px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:rgb(120,120,120);font-size:12px;line-height:18px">

08034 – Barcelona – Spain – <a href="http://www.cimne.com" target="_blank">www.cimne.com</a>  - </p><p style="padding:0px;margin:0px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:rgb(120,120,120);font-size:12px;line-height:18px">

<span>T</span>.<a value="+34934010794">(+34) 93 401 56 96</a> skype: <b>rougered4</b><br></p><p style="padding:0px;margin:0px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:rgb(120,120,120);font-size:12px;line-height:18px"> </p><p style="padding:0px;margin:0px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:rgb(120,120,120);font-size:12px;line-height:11px">

<a href="http://www.cimne.com/" target="_blank"><img src="https://web.cimne.upc.edu/groups/publicacions/signatura/logo_cimne_negre.png" border="0" height="17" width="80"></a></p><p style="font-size:medium;font-family:'Times New Roman'">

<a href="https://www.facebook.com/cimne" target="_blank"><img src="https://web.cimne.upc.edu/groups/publicacions/signatura/facebook-logo.png" border="0" height="24" width="24"></a><a href="http://blog.cimne.com/" target="_blank"><img src="https://web.cimne.upc.edu/groups/publicacions/signatura/wordpress.png" border="0" height="24" width="24"></a><a href="http://vimeo.com/cimne" target="_blank"><img src="https://web.cimne.upc.edu/groups/publicacions/signatura/vimeo.png" border="0" height="24" width="24"></a><a href="http://www.youtube.com/user/CIMNEvideos" target="_blank"><img src="https://web.cimne.upc.edu/groups/publicacions/signatura/you-tube1.png" border="0" height="24" width="24"></a><a href="http://www.linkedin.com/company/cimne" target="_blank"><img src="https://web.cimne.upc.edu/groups/publicacions/signatura/linkedin-logo.png" border="0" height="24" width="24"></a><a href="https://twitter.com/cimne" target="_blank"><img src="https://web.cimne.upc.edu/groups/publicacions/signatura/twitter.png" border="0" height="24" width="24"></a></p>

<p style="padding:0px;margin:0px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:rgb(155,155,155);font-size:10px;line-height:14px">Les
 dades personals contingudes en aquest missatge són tractades amb la 
finalitat de mantenir el contacte professional entre CIMNE i voste. Podra exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a <a href="mailto:cimne@cimne.upc.edu" target="_blank">cimne@cimne.upc.edu</a>. La utilització de la seva adreça de correu electronic
 per part de CIMNE queda subjecte a les disposicions de la Llei 34/2002,
 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electronic.</p>

<p style="padding:0px;margin:0px;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:rgb(4,155,2);font-size:10px;line-height:18px"><img src="https://web.cimne.upc.edu/groups/publicacions/signatura/image002.png" height="17" width="20"> Imprimiu aquest missatge, només si és estrictament necessari.</p>

</div></div><span lang="ES"><a href="http://www.cimne.com/" target="_blank"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif""></span></a></span></div></div></div></div></div></div>
</div>