[Kratos] Critical change in classes: Element.h and Condition.h

Josep Maria cpuigbo en cimne.upc.edu
Mie Mar 12 17:32:07 CET 2014


Message to all kratos developers:

Critical change in classes: Element.h and Condition.h

 From now on, two methods change their names.

MassMatrix(...) and DampMatrix(...)  change to CalculateMassMatrix(...) 
and CalculateDampingMatrix(..)

Applications in the repository had been updated automatically.

Private local applications must be updated by the application owner.I also inform you that 4 new methods are available for the dynamics 
computation in elements and conditions

CalculateInertialContributionLHS(...)  and 
CalculateInertialContributionRHS(...)

CalculateDampingContribuitionLHS(...)  and 
CalculateDampingContributionRHS(...)


kind regards

-- 
Fwd: firma *Josep Maria Carbonell i Puigbó*
/Email: _cpuigbo en cimne.upc.edu_//
//Telèfon: +34 93 405 40 68/

/Gran Capità s/n-Campus Nord UPC//
//Edifici C-1 1a Planta-Despatx 113B//
//08034-Barcelona-Catalunya//
/_/www.cimne.upc.edu/_


/Abans d'imprimir aquest e-mail, assegura't de que és realment necessari.
El medi ambient és responsabilitat de tots.
/
/AVÍS IMPORTANT//
//Les dades de caràcter personal contingudes en aquest missatge es 
registraran//
//en un fitxer per facilitar la gestió de les comunicacions del CIMNE.//
//Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició,//
//per escrit a les nostres oficines del CIMNE://
//Gran Capità s/n, Edifici C1, Campus Nord UPC, 08034 Barcelona, Espanya//
//
//AVISO IMPORTANTE//
//Los datos de carácter personal contenidos en el mensaje, se registrarán//
//en un fichero para facilitar la gestión de las comunicaciones de CIMNE.//
//Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y//
//oposición por escrito, dirigiéndose a nuestras oficinas de CIMNE://
//Gran Capità s/n, Edifici C1, Campus Nord UPC, 08034 Barcelona, Espanya//
//
//IMPORTANT NOTICE//
//All personal data contained in this mail will be processed 
//confidentially//
//and stored in a file property of CIMNE in order to manage corporate//
//communications. You may exercise the right of access, rectification,//
//deletion and objection by letter sent to CIMNE://
//Gran Capità s/n, Edifici C1, Campus Nord UPC, 08034 Barcelona, Espanya/


------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/kratos/attachments/20140312/e2035c66/attachment.htm 


Más información sobre la lista de distribución Kratos