[Kratos] please remove dependencies on numpy

Riccardo Rossi rrossi en cimne.upc.edu
Jue Feb 27 08:49:22 CET 2014


Dear All,

we noticed recently that numpy is being used in some of the scripts.

this is not portable to windows, unless someone volunteers to package the
numpy correctly.

please ensure to remove the dependencies to it from the code.


a quick grep follows:
rrossi en rrossi-desktop:~/kratos$ grep -r --include=*.py numpy .
./applications/SolidMechanicsApplication/python_scripts/graph_plot_python_utility.py:from
numpy import *
./applications/swimming_DEM_application/custom_problemtype/swimming_DEM_explicit_solver.gid/script.py:from
numpy import *
./applications/swimming_DEM_application/python_scripts/script.py:from numpy
import *
./applications/FluidDynamicsApplication/python_scripts/cube_mesher.py:import
numpy as np
./applications/DEM_application/custom_problemtype/problemtype_generator/DEM_explicit_script/script.py:#
from numpy import *
./applications/DEM_application/test_examples/rotating_ball_no_tangent_damp.gid/pressure_script.py:from
numpy import *
./applications/DEM_application/test_examples/rotating_ball_no_tangent_damp.gid/rotating_ball_no_tangent_damp.py:from
numpy import *
./applications/DEM_application/test_examples/two_balls_normal_damp.gid/pressure_script.py:from
numpy import *
./applications/DEM_application/test_examples/two_balls_normal_damp.gid/two_balls_normal_damp.py:from
numpy import *
./applications/DEM_application/test_examples/rotating_ball_rolling_friction.gid/pressure_script.py:from
numpy import *
./applications/DEM_application/test_examples/rotating_ball_rolling_friction.gid/rotating_ball_rolling_friction.py:from
numpy import *
./applications/DEM_application/test_examples/two_balls_no_damp.gid/pressure_script.py:from
numpy import *
./applications/DEM_application/test_examples/two_balls_no_damp.gid/two_balls_no_damp.py:from
numpy import *
./applications/DEM_application/python_scripts/DEM_procedures.py:# from
numpy import *
grep: warning: ./gid_interface/kratos.gid/kratos: recursive directory loop
rrossi en rrossi-desktop:~/kratos$
greetings
Riccardo & Pooyan-- 


*Riccardo Rossi*

PhD, Civil Engineer


member of the Kratos Team: www.cimne.com/kratos

lecturer at Universitat Politècnica de Catalunya, BarcelonaTech (UPC)

Research fellow at International Center for Numerical Methods in
Engineering (CIMNE)


C/ Gran Capità, s/n, Campus Nord UPC, Ed. C1, Despatx C9

08034 – Barcelona – Spain – www.cimne.com  -

T.(+34) 93 401 56 96 skype: *rougered4* <http://www.cimne.com/>

 <https://www.facebook.com/cimne>
<http://blog.cimne.com/><http://vimeo.com/cimne><http://www.youtube.com/user/CIMNEvideos><http://www.linkedin.com/company/cimne><https://twitter.com/cimne>

Les dades personals contingudes en aquest missatge són tractades amb la
finalitat de mantenir el contacte professional entre CIMNE i voste. Podra
exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
dirigint-se a cimne en cimne.upc.edu. La utilització de la seva adreça de
correu electronic per part de CIMNE queda subjecte a les disposicions de la
Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç
Electronic.

 Imprimiu aquest missatge, només si és estrictament necessari.
 <http://www.cimne.com/>
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/kratos/attachments/20140227/f0517bf4/attachment.htm 


Más información sobre la lista de distribución Kratos